Najważniejsza Sesja Rady Powiatu Łaskiego. Budżet powiatu na 2016 rok przyjęty jednogłośnie. Realny, racjonalny i optymistyczny.