Zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku. Wspólnie z Dyrekcją szkoły wręczyłem nagrody dla wyróżniających się uczniów. Życzę wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły słonecznych wakacji. Dziękuję za dobrą pracę w roku szkolnym 2015/2016.