Kolejna bardzo ważna dla mieszkańców powiatu Sesja Rady Powiatu Łaskiego. Radni podjęli 6 uchwał dotyczących współfinansowania z gminami remontów kapitalnych dróg w 2017 roku