Łaski Dom Kultury przez 60 lat był obecny w życiu Łaskowian. Nie mogło nas zabraknąć na Jego pięknym Jubileuszu. Dziękujemy. (Foto Wit Leśniewicz)