Zarząd Powiatu Łaskiego postanowił jeszcze w tym roku wykonać nowy chodnik na części ul . Kilińskiego. Jest to pierwszy krok w odpowiedzi na liczne postulaty mieszkańców Łasku.