Newralgiczne skrzyżowanie ulic Sportowej i Ogrodowej w Kolumnie. Ustalamy z projektantem i kierownikiem zarządu dróg szczegóły projektu technicznego odwodnienia drogi i nowego ciągu pieszo -rowerowego po prawej stronie jezdni.