Zarząd Powiatu Łaskiego zlecił remont chodnika przy ulicy 1Maja w Łasku.Roboty zostały zaplanowane po naprawie wodociągu biegnącego pod chodnikiem. Jeszcze w tym roku będzie wykonany nowy chodnik przy ulicy Mickiewicza wzdłuż garaży od liceum do skrzyżowania.