Zarząd Powiatu Łaskiego postanowił przekazać halę sportową po byłym Elektryku w trwały zarząd Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu w Łasku. Tym samym od 1 września hala będzie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem na wszelkie zajęcia sportowe: lekcje wf dla Ekonomika i Liceum, zawody międzyszkolne, treningi siatkówki, mecze ligowe, wynajem dla sportowych grup prywatnych, itp... Informacje www. mos-lask.pl dyrektor Andrzej Zieliński.