75. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA ŻYDOWSKIEGO W ŁASKU. Pamiętamy. Podziękowanie dla Burmistrza Łasku za przygotowanie uroczystości. To była wzruszająca lekcja historii.