Najlepsze życzenia dla wszystkich Żołnierzy, a szczególnie dla naszych z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Dzisiaj Wasze Święto. /Foto: Michał Janiszewski/