W środę 13 września obradowali radni powiatowi. W trakcie sesji m.in. dokonano zmian w budżecie, zabezpieczono środki na realizację inwestycji w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” oraz dokonano zmian w statucie Powiatu Łaskiego.