Bardzo ważna Sesja Rady Powiatu Łaskiego. Radni powiatowi jednogłośnie zagłosowali nad dofinansowaniem do inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. Południowej z ul. 9 Maja. Jak wszystko się powiedzie to jeszcze w tym roku będzie rondo, parking przy policji i nowy asfalt.