Tak jak w całej Polsce PO i NOWOCZESNA idą wspólnie do wyborów samorządowych. Na listach wyborczych do gmin i do powiatu znajdą się także osoby niezrzeszone w żadnych partiach. Dzisiaj ustalono, że tych osób będzie ok. 40%. Będą to reprezentanci z różnych środowisk: organizacji pozarządowych, nauczycieli, sportowców, lekarzy, sołtysów. KOALICJA OBYWATELSKA jest otwarta na wszystkich, którzy chcą z nami współpracować. Wkrótce ogłosimy wspólnego kandydata na Burmistrza Łasku.