Radę Powiatu Łaskiego wybieraliśmy w 2 okręgach wyborczych. Ilość mandatów w poszczególnych okręgach zależy od ilości mieszkańców. W okręgu I obejmującym gminę miejsko-wiejską Łask kandydaci ubiegali się o 9 mandatów. Poszczególne komitety uzyskały odpowiednio:

 Źródło: Powiat Łaski

 

 

1. Prawo i Sprawiedliwość – 3 mandaty

 2. Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 mandaty

 3. Platforma Obywatelska – 2 mandaty

 4. SLD Lewica Razem – 1 mandat

 

RADNI WYBRANI W I OKRĘGU WYBORCZYM:

 

 1. (PIS) Piotr WOŁOSZ – 969 głosów

 2. (PSL) Teresa WESOŁOWSKA – 676 głosów

 3. (PO) Marek KRAWCZYK – 606 głosów

 4. (PSL) Cezary GABRYJĄCZYK – 451 głosów

 5. (PIS) Sylwester GAWRON – 423 głosów

 6. (PSL) Marek AULAK – 287 głosów

 7. (PO) Tomasz DRONKA – 265 głosów

 8. (SLD) Krzysztof NOWAKOWSKI - 228 głosów

 9. (PIS) Józef KARPIŃSKI – 192 głosów

 

Po raz pierwszy Platforma Obywatelska uzyskała mandat w 2 okręgu wyborczym. Radnym został wybrany Robert Majczyk, który uzyskał najlepszy wynik w całym okręgu. II okręg obejmuję gminy wiejskie: Buczek, Sędziejowice,Widawa i Wodzierady. Komitety wyborcze ubiegały się o 8 mandatów:

 

 1. Polskie Stronnictwo Ludowe – 4 mandaty

 2. KW Strażacy Wspólna Sprawa – 2 mandaty

 3. Prawo i Sprawiedliwość – 1 mandat

 4. Platforma Obywatelska – 1 mandat

 

RADNI WYBRANI W II OKRĘGU WYBORCZYM:

 

 1.(PO) Robert MAJCZYK - 658 głosów

 2.(PSL) Jerzy GAWLIK - 634 głosów

 3.(PSL) Stanisław MANIAS – 469 głosów

 (PIS) Michał WŁODARCZYK – 441 głosów // Wybrany na Wójta Widawy

 4. (Strażacy) Barbara GAWOR – 417 głosów

 5. (PSL) Marek Jan KRAWCZYK – 348 głosów

 6. (PSL) Dariusz POLAK – 309 głosów

 7. (Strażacy) Grzegorz DĘBKOWSKI – 254 głosów

 8. (PIS) Barbara POTASIAK – 247 głosów //przejęła mandat po Michale Włodarczyku

 

Głosy oddane w obu okręgach wyborczych przekładają się na następujący podział mandatów:

 

1. Polskie Stronnictwo Ludowe – 7 mandaty

 2. Prawo i Sprawiedliwość – 4 mandaty

 3. Platforma Obywatelska – 3 mandaty

 4. KW Strażacy Wspólna Sprawa – 2 mandaty

 5. SLD Lewica Razem – 1 mandat

 

Miło mi poinformować państwa, że na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatu Łaskiego 27 listopada zostałem wybrany na Wicestarostę Łaskiego, moją kandydaturę poparło 13 z 17 nowo wybranych radnych. W Zarządzie Powiatu popieranym przez koalicję PO-PSL-Strażacy Wspólna Sprawa znaleźli się jeszcze: Starosta Cezary Gabryjączyk, oraz członkowie zarządu: Stanisław Manias, Dariusz Polak i Marek Jan Krawczyk.

 

Więcej informacji na stronie: http://wybory2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/powiaty/view/1003