Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się 16 listopada.

Więcej informacji o wyborach, także o tym jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, na stronie www.pkw.gov.pl