Dokładnie w miejscu, w którym powstał łaski zjazd z S8 z ówczesnym Ministrem Infrastruktury Cezarym Grabarczykiem.

 

 

A tak cieszyliśmy się kiedyś przed rozpoczęciem budowy w wariancie północnym.